Evaziune fiscală

Avocat Mariana Stan

Descriere

   Cabinetul de avocat Mariana Stan, din București, vă oferă servicii de asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală de cercetare judecătorească pentru toate infracțiunile prevăzute de legislatia română în vigoare, inclusiv evaziune fiscală.

   Puteți beneficia, din partea cabinetului de avocat din București, de asistență juridică și reprezentare în fata instanțelor de judecată, fond sau apel, dar și în ceea ce privește măsurile preventive în cursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești pentru infracțiunea de evaziune fiscală

   Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 este cea care stabilește la art. 9 că următoarele fapte săvârșite reprezintă infracțiuni de evaziune fiscală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

  • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile,
  • omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor,
  • evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive,
  • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor,
  • executarea de evidențele contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor,
  • sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale,
  • substituirea, degradarea sau înstrainarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate conform prevederilor Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală.

   În situața în care, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretențiile părții civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta savarțită se reduc la jumătate, cu excepția situațiilor de recidivă, pentru care pentru care a beneficiat de prevederile anteriore.

  Cabinetul de avocat Mariana Stan, din București, precizieaza că legea mai prevede și faptul că dacă o persoană a mai fost anterior condamnată pentru infracțiuni de evaziune fiscală, aceasta nu mai poate fi fondator, administrator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale.

   Totodată, mai sunt considerate fapte de evaziune fiscală conform prevederilor Legii nr. 241/2005 și alte fapte precum: fapta contribuabilului care nu reface documentele de evidență contabilă distruse, conform documentelor de control.

   Mai constituie evaziune fiscală și refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, în scopul impiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, precum și împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

   Conform Cabinetului de avocat Mariana Stan, din București, constituie infracțiunea de evaziune fiscală și detinerea sau punerea în circulașie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, dar și tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

   Tot la evaziune fiscală se încadrează stabilirea cu rea-credinta de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

   Dacă prejudiciul cauzat și recuperat este de până la 100.000 euro, se poate aplica pedeapsa cu amendă, iar dacă prejudiciul cauzat și recuperat este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar, informeaza Cabinetul de avocat Mariana Stan.