Contestații contravenționale

Avocat Mariana Stan

Descriere

Există șanse ca în anumite situații să fiți sancționați cu amenzi contravenționale și să doriți depunerea de contestații contravenționale. Trebuie să rețineți ca orice amendă contravențională poate fi contestată. Un proces-verbal de contravenție poate fi contestat în termen de 15 zile de la data la care s-a luat la cunostință de conținutul acestuia, dacă nu sunteți de acord cu amenda aplicată.

Contestația va fi formulată împotriva procesului verbal de contravenție în contradictoriu cu instituția care a aplicat amenda și va fi transmisă către instanța competentă prin poșta cu confirmare de primire sau depusă la registratura instanței competente, după locul săvârșirii faptei. De exemplu, în situația unei amenzi rutiere, atunci când un sofer este sancționat sau depistat că ar fi încălcat vreo regulă rutieră în Sectorul 3, atunci contestarea contravenției va fi depusă sau transmisă la Judecătoria Sectorului 3.

Contestația formulată trebuie să conțină numele și prenumele dvs, domiciliul, numărul procesului verbal contestat, data întocmirii acestuia, motivele pentru care nu sunteți de acord cu amenda pe care ați înțeles să o contestați, data și semnătura persoanei care depune contestația. La contestația formulată va fi anexat procesul verbal de contravenție și copia actului de identitate, în două exemplare, unul pentru instanță și unul pentru a se comunica celeilalte părți.

Printre motivele invocate în sustinerea contestației contravenției se regăsesc următoarele: lipsa semnăturii agentului constatator, lipsa semnăturii contravenientului, lipsa mențiunilor cu privire la numele sau funcția agentului constatator, lipsa unor date cu privire la ziua, luna anul sau ora la care a fost întocmit procesul verbal, stabilirea în mod greșit a cuantumului amenzii, neprezentarea probei radar în instantă, lipsa unor mențiunii privind distanța de indicator, lipsa de mențiuni cu privire la motivele care au condus la întocmirea unui proces verbal sau care nu conțin datele legale, sau alte motive care pot conduce la nulitatea procesului verbal de contravenție de către instanța investită cu soluționarea contestației contravenționale.

Fapta contravențională trebuie să fie descrisă prin contestație cât mai clar posibil, pentru ca judecătorul să înțeleagă ce anume se contestă. Totodată trebuie aduse probe în sprijunul motivelor pe care le invocați. Probele pot fi martorii, înscrisuri necesare dezlegării cauzei, adrese efectuate de către instanță, la solicitarea dvs, către autortățile care supravegheză camerele video din zona unde a avut loc incidentul, sau pentru a se obține alte date necesare pentru ca dvs să probați motivele invocate în apărare.
Trebuie menționat că potrivit art. 32 din OG nr. 2/2001 se va suspenda aplicarea oricărei sancțiuni complementare în cazul în care se formulează o contestatie împotriva procesului verbal de contravenție.

Articolul 32 din OG nr. 2/2001

(1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
(2) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complementare este de competența exclusivă a instanței prevăzute la alin. (1).
(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Se va putea solicita, cu ajutorul unui certificat de grefă, eliberat de instanța competentă și permisul de conducere, dacă acesta a fost suspendat, situația, în care contestatorul poate beneficia de dreptul de a conduce până la finalizarea contestației depuse la instanță. În prezent, soluția, dacă nu vă este favorabilă, poate fi contestată la instanța imediat următoare, dar o astfel de solicitare se depune la judecătoria care s-a pronunțat inițial. În acest mod, veți putea contesta măsura dispusă de primul judecător, la Tribunal, care poate menține soluția atacată de dvs sau poate anula prima hotărâre.

Daca vă aflați în situația de a fi amendat, nu uitați că poate fi un real ajutor Cabinetul de avocat Mariana Stan in depunerea de contestații contraventionale, iar șansele dumneavoastră de a anula contravenția sunt mult mai mari.