Cereri de carte funciară

Avocat Mariana Stan

Descriere

Cartea funciara este un registru public care cuprinde evidenta tuturor imobilelor din tara noastra, functional in fiecare judet al tarii.

Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real înscris, în folosul persoanei care are dobandit sau constituit un drept real imobiliar.

In cartea funciara sunt inscrise drepturile de proprietate și celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau se sting și se radiază, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane.

In cartea funciara se noteaza sau se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati, litigii judiciare in legatura cu un bun imobil.

In situatia existentei unui contract de vanzare-cumparare a unui bun imobil, acesta se va intabula. Astfel se deschide o carte funciara pentru imobil.

Cartea funciara are trei parti si un titlu. In titlu este indicat numarul cartii funciare si numele localitatii. Partea I a cartii funciare se refera la descrierea imobilelor iar anexa cuprinde planul imobilului.

Partea a II- a se refera la inscrierile privind dreptul de proprietate, iar partea a IIIa se refera la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcinile.

Numele unui nou proprietar se va regasi in partea a Iia, iar sarcinie precum litigiile sau ipotecile se regasesc in partea a III a.

Pentru a putea fi efectuata o instrainare a unui bun imobil este necesar ca in partea a III a, a cartii funciare sa nu existe nicio notare. Daca acesta va exista este necesara radierea acesteia din cartea funciara, in caz contrar veti deveni proprietar asupra unui bun cu sarcini, lucru despre care trebuie sa fiti informat la momentul semnarii in fata notarului de catre existenta sarcinilor.