Caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat în vechile și noile regementări legislative

  • Home
  • Drept civil
  • Caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat în vechile și noile regementări legislative

REZUMAT: Articolul analizează regulile instituite prin intrarea în vigoare a noilor coduri privind contractul atestat de avocat, valoarea acestuia, precum și rolul avocatului începând cu momentul întrării lor în vigoare, efectele juridice care nu au fost luate în calcul la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă și momentul în care avocatul a devenit funcționar.

CUVINTE-CHEIE: contract atestat de avocat, contract de împrumut, titlu executoriu

ABSTRACT: The article analyzes the rules established by the enforcement of the new codes regarding the contract attested by the lawyer, as well as the lawyer’s role beginning with the moment of their enforcement, the legal effects that have not been taken into consideration upon the enforcement of the new legal procedure code and the moment in which the lawyer became the clerk.

KEYWORDS: contract attested by lawyer,loan contract, executory title

 

Reprezintă sau nu contractul de împrumut atestat de avocat titlu executoriu în vechea legislație, anterior anului 2013, potrivit codului de procedură civilă din 2013, sau potrivit modificărilor instituite prin intrarea în vigoare la 01.02.2014 a Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal?

În vechea reglementare, înainte de 15 februarie 2013, data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, un contract atestat de avocat nu reprezenta titlu executoriu, în condițiile în care pârghiile legislative nu permiteau acest lucru, actele atestate de către avocați având valoare de act sub semnătură privată, fiind necesară pronunțarea unei hotarâri judecătorești care să stabilească dacă o creanță este certă, lichidă și exigibilă și doar după ce instanța se pronunța se putea pune în executare hotărârea.

Contractul de împrumut atestat de avocat, reprezenta titlu executoriu doar dacă era dublat de un contract autentificat de către un notar. În schimb, contractul de asistență juridică reprezenta și reprezintă titlu executoriu, putând fi investit cu formulă executorie la instanța competentă.

După intarea în vigoare a noului Cod de procedură civila, în februarie 2013 au existat două etape: perioada între 15 februarie 2013 și 1 februarie 2014 , când nu exista baza legală pentru ca avocații să fie asimilați funcționarilor și perioada după 1 februarie 2014 , când avocatul a devenit funcționar prin modificarea Legii nr.51/1995, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal prin prevederile art.51 alin 2.

Astfel, inițial o parte a practicanțior de drept și unii executori judecătorești au fost de părere că un contract de împrumut atestat de avocat ar reprezenta titlu executoriu în 2013, potrivit prevederilor art.2165 si 2157 C.Civ., părere falsă, intrucât noul Cod de procedură civilă prevedea că cel care emite un document cu data certă trebuia să aibă calitatea de funcționar, calitate pe care avocatul nu o avea în 2013.

Mulți au considerat, în mod fals, că sintagma „prezentare spre autentificare” 1 prevăzută de art. 3 alin.1 lit c) din Legea nr. 51/1995 ar însemna faptul că un contract atestat de avocat ar fi autentic și de aici greșelile de interpretare întâlnite.

Activitatea avocatului potrivit art. 3 alin.1 lit c) din Legea nr.51/1995 stipulează faptul ca activitatea acestuia constă, printre altele și în „redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi datei actelor prezentate spre autentificare” 2, norme care trebuie completate cu prevederile art. 92 alin.1 din Statutul avocatului adoptat prin Hotararea nr.64 a Consiliul UNBR privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr.898 din 19.12.2011, care prevede faptul ca documentul atestat de avocat poate fi prezentat unui unui notar în vederea autentificării, dar nu faptul ca acesta ar fi autentic, asa cum în mod eronat s-a interpretat,în practică.

Numai după autentificare actul prezentat notarului și autentificat de către acesta, devine titlu executoriu, insă cu respectarea legii în materia notarilor publici, Legea nr.36/1995 , ceea ce presupune ca părțile contractului să se prezinte personal în fața notarului public, care stabilește personal identitatea acestora și le ia consimțământul cu privire la conținutul actului.

Prin urmare, autentificarea presupune procedura identificării părților, care se poate face într-adevar prin asistarea de către avocat, dar prin exprimarea consimțamantului părților contractului , fapt care impune prezenta obligatorie a parților care urmează să fie identificate conform legii la autentificarea înscrisului.

În situația în care o parte nu este prezentă, acesta poate fi reprezentată prin procură notarială autentică, cu respectarea prevederilor privind verificarea în Registrul Naţional Notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor, iar în cazul constatării revocării procurii, notarul, va respinge cererea de autentificare.3

Așadar, chiar dacă un act este prezentat unui notar în vederea autentificării, acel act nu dobândeste calitatea de act autentic dacă părțile nu sunt prezente în fața notarului, ceea ce înseamnă că documentul întocmit de avocat avea doar valoarea unui act sub semnătura privată, forma autentică fiind de competența unui notar.

În același timp, în sprijinul celor afirmate, Legea nr. 51/1995 în vigoare în anul 2013, prin art.39 alin.1 stipula faptul că:

în exercitarea profesiei, avocații sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici sau altor salariati”4

în exercitarea profesiei, avocații sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici sau altor salariati”4, articol de lege care coroborat cu prevederile Codului de procedură civilă în vigoare din februarie 2013 statuează prin art. 278 alin.1 pct 1 C.pr.civ. faptul că data certă poate fi dată de catre un funcționar, avocatul nefiind considerat sau asimilat unui funcționar in 2013, deci contractul de împrumut atestat de către acesta neputând reprezenta titlu executoriu, din coroborarea acestor texte de lege.

Vorbim de un vid legislativ în perioada 15 februarie 2013-1 februarie 2014, întrucât data certă prevăzută in Codul de procedură civilă era atributul exclusiv al unui funcționar, calitate pe care avocatul nu a avut-o niciodată până în anul 2014, chiar dacă Legea nr.51/1995 prevedea faptul că avocatul putea conferi dată certă, codul de procedură civilă din 2013 prevede condiția calitații de funcționar, calitate pe care avocatul nu a avut-o niciodată până în anul 2014.

În aceste condiții, contractul de împrumut emis de către avocat, înainte de data de 1 februarie 2014, nu avea cum să constituie titlu executoriu, în sensul art.632 din noul Cod de procedură civilă.

În acest sens s-a pronunțat și Judecătoria sectorului 3 prin soluția din dosarul nr.2313/301/2015, ramasă definitivă prin respingerea apelului ca nefondat de către Tribunalul Bucuresti, care a constatat că un act atestat de avocat, ulterior legalizat la notar, nu constituie titlu executoriu și deci nu poate fi pus în executare, acest caracter fiind stabilit doar de lege și nu prin voința părților, in cauză instanța constatând faptul că actul nu are forma autentică5.

Înainte de intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod de procedură civilă și în prezent, data certă acordată de către avocat era asupra contractului de asistență juridică.

În același timp, la momentul atestării oricărui act, în situația de față, a unui contract de împrumut, avocatul, spre deosebire de notar este obligat să intocmească și un contract de asistență juridică cu părțile contractului, al cărui obiect să fie atestarea actului, întrucât potrivit art.29 din legea 51/1995 avocatul asistă părțile în baza unui contract care dobândeste dată certă prin inregistrarea în registrul oficial de evidență 6, întrucât data certă este dată prin existența unui contract de asistență juridică.

Cabinet avocat Mariana Stan

Prin intrarea în vigoare la data de 01.02.2014 a Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, prin prevederile art.51 alin 2, a fost modificat art. 39 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, astfel încât, în exercitarea profesiei, avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act7, situație unică în care avocații au devenit funcționari, actele atestate de către aceșia putând constitui titlu executoriu, dar și situație în care se poate atrage răspunderea penală în egală măsură, cu ocazia atestării actelor,potrivit noilor reglementări.

Așadar, conform textelor de lege enunțate mai sus, potrivit Codului de procedură civilă din 2013, prin atestarea unui act juridic de catre un avocat, nu se poate atribui actului respectiv un caracter autentic şi nici nu i se confera caracterul unui titlu executoriu decât după modificările legislative din 1 februarie 2014, când potrivit Legii nr. 51/1995 avocatul a devenit funcționar public doar în momentul în care atestă un act, care în acest mod dobândește data certă, putând să constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară o altă procedură.

1 Legea nr.51/1995

2 art. 3 alin.1 lit c) din Legea nr.51/1995

3 Legea nr.36/1995

4 art.39 din Legea nr.51/1995

5 soluție dosar nr.2313/301/2015

6 art.29 din Legea nr.51/1995

7 art.39 din Legea nr.51/1995 în vioare din 01.02.2014

Leave A Reply

Deschideti WhatsApp
1
Avocat Mariana Stan
Buna ziua.

Doriti sa va ajutam in domeniul juridic?